‘Agustí Sousa il·lustra Sławomir Mrożek’

This is an exhibition of some illustrations based on Sławomir Mrożek’s short stories. Bitter and sarcastic, and one of the most recognizable contemporary dramatists in the world, his work is known for the everyday actions revealing human behaviour in all its comic absurdity.
_

L’exposició mostra algunes iŀlustracions basades en contes curts de Sławomir Mrożek. Amarg i sarcàstic, i un dels més reconeguts dramaturgs a nivell mundial, el seu treball es conegut per tractar accions quotidianes que ens revelen el comportament humà en tota la seva absurditat còmica.
_

La exposición muestra algunas ilustraciones basadas en relatos cortos de Sławomir Mrożek. Amargo y sarcástico, y uno de los más reconocidos dramaturgos contemporáneos a nivel mundial, su trabajo es conocido por tratar acciones cotidianas que revelan el comportamiento humano en toda su absurdidad cómica.