Monotype

Monotype.
Water-based ink on paper.
_

Monotip.
Tinta base aigua sobre paper.
_

Monotipo.
Tinta base agua sobre papel.
_

300 x 380 mm.
2010