La Grossa de Sant Jordi 2018

Lottery tickets illustrations
for “La Grossa de Sant Jordi 2018”.
Art Direction by 131 gd 

Il·lustracions per als bitllets de loteria
de La Grossa de Sant Jordi 2018.
Direcció d’art de 131 gd 

Ilustraciones para los billetes de loteria de “La Grossa de Sant Jordi 2018”
Dirección de arte de 131 gd